Stop Noise Yhdistelmäkaapeli (MP-varustus) D-3-181-01-0

Kuvaus

Yhdistelmäkaapelin ollessa liitettynä sekä ajoneuvoasemaan että käsiradioon on kypärävarustuksen kuulokkeiden ja mikrofonin signaalien oltava kytkeytyneinä ajoneuvoradioon. Kun yhdistelmäkaapelin liitos ajoneuvoasemasta jalkautuessa irrotetaan, on kuljettajan voitava kytkeä kypärävaruistuksen yhteys käsiradioon. Kun palataan ajoneuvolle ja yhdistelmä kaapeli liitetään takaisin ajoneuvoasemaan, on kuljettajan voitava kytkeä kommunikaatiovarustuksen yh- teys takaisin ajoneuvoradioon. Yhteys molempiin radioihin ei missään vaiheessa saa olla yhtäaikaisesti kytkettynä. Optiona vapaaehtoisesti tarjottava ominaisuus o Yhdistelmäkaapeli tekee kytkennän automaattisesti, kun kuljettaja irrottaa kaapelin ajoneuvoasemasta Käsiradiota käytettäessä käytetään radion tangenttipainiketta. Kommunikaatiovarustuksen välikaapelin on oltava kierrejohtoa (lyhyenä 500–600 mm. ja pitkäksi venytettynä 1400–1600 mm.). Välikaapelin liitin ajoneuvoradiolle Neutric NC6MX (pin1= mic+, pin3 = mic-, pin4 = speaker+, pin2 = speaker-, pin5 = pin6). Ajoneuvon päässä kytkennät TMR880 radiosta SCK-1 kaapelilla ja THR880i radiosta CA-105 kaapelilla. Liitin kaapelissa on Neutric NC6FX, josta lukitusmekanismin toiminta on estetty. Kommunikaatiovarustukselta käsiradion pohjaliitokseen liitettävä suora kaapeli (550–650 mm.). Liittimessä on oltava mahdollisuus virransyöttöön ulkoisesta virtalähteestä tai ajoneuvosta erillisellä kaapelilla. Kommunikaatiovarustuksen päässä liitäntä voi olla mikä tahansa tarkoitukseen soveltuva, sama kuin muissa välijohdoissa.